Klantcase: Communicatie over windenergie bracht koploper Flevoland in beeld

Flevoland op de kaart zetten als windprovincie: dat was kortweg mijn opdracht. Vanaf januari tot december 2023 heb ik hieraan gewerkt als communicatiemedewerker windenergie voor de provincie Flevoland. Een bewogen jaar op dit gebied, omdat in 2023 het evenement WindDay plaatsvond in Flevoland en de provincie hiervan host was. Mijn taak was zowel strategisch als uitvoerend, hierover later meer.

Bart Harleman, communicatieadviseur energie van de provincie Flevoland, vertelt waarom hij mij heeft ingehuurd. “We wisten dat 2023 een druk jaar zou worden voor de communicatie rond windenergie. We hadden WindDay binnengehaald en dat wilde de provincie natuurlijk ook aangrijpen om het verhaal van windenergie in Flevoland zo breed mogelijk te vertellen. In de aanloop daarheen hadden we extra handen nodig. Het was daarnaast ook belangrijk dat de organisatie van WindDay, Euroforum, een duidelijk aanspreekpunt had binnen onze organisatie waarmee kon worden geschakeld.”

Koploper in wind
Flevoland is koploper op het gebied van windenergie. Dat zal je niet verbazen als je door de provincie rijdt en talloze windmolens ziet in het landschap. Van oudsher verrezen de windmolens op de erven van agrariërs. Stipjes in het landschap. Om meer structuur aan te brengen werd vastgelegd in het Regioplan Wind dat windmolens  werden ondergebracht in verschillende windparken, langs rechte lijnen, zoals langs dijken.

Dankzij de snelle technologische ontwikkelingen kunnen de nieuwere, grotere windmolens veel meer schone energie opwekken dan de bestaande windmolens. In het Regioplan noemt men dit ‘opschalen en saneren’. Dit betekent dat voor iedere nieuwe molen die geplaatst wordt, oude molens moeten worden verwijderd. Door 600 oude molens met een gezamenlijk vermogen van iets meer dan 600 megawatt te vervangen, is het mogelijk om met minder molens flink meer duurzame energie op te wekken. Daarmee kan Flevoland ruim voldoen aan de afspraak met het Rijk om 1390,5 megawatt aan windenergie te plaatsen. Dit is ongeveer een kwart van alle windenergie op land in Nederland.

Kabouterpad dankzij windgelden
Ervaring en kennis is er dus zeker aanwezig in de provincie over dit onderwerp. In de afgelopen jaren is windenergie ook steeds zichtbaar geworden in het landschap, met nieuwe windparken die zijn geopend. Een van de video’s die ik heb gemaakt is onderstaande over de besteding van windgelden. Via windfondsen profiteren omwonenden van windparken mee van de opbrengst, door verbeteringen in de woonomgeving aan te brengen. Zo werd in Creil een Kabouterpad aangelegd op initiatief van de bewoners en kregen de voetballers van Swift ‘64 in Swifterbant ledverlichting op het veld.

Bart Harleman: “Deze video vertaalt op een mooie manier een onderwerp dat vrij abstract is. Je ziet hier mooi in beeld wat windenergie kan opleveren voor de bewoners van Flevoland en ten goede kan komen aan ontwikkelingen in de provincie. Het is bovendien ook een video die tijdloos is en vaker kan worden gebruikt om ingezet te worden in de communicatie over windenergie. Komende jaren komt dit onderwerp veel meer in de picture te staan.”

Communicatie op basis van de strategie
In eerste instantie bedacht ik een strategie om de kennis hierover te delen met onze doelgroep. Hoe kun je zichtbaar maken wat hier in de afgelopen jaren is gebeurd? Hiervoor bedacht ik een interviewserie #durftefalen waarin ik in gesprek ging met allerlei spelers uit de wereld van windenergie. Wat ging er goed, maar ook wat ging er mis? En hoe is dat opgelost? Van deze geleerde lessen kunnen bijvoorbeeld bestuurders uit andere delen van Nederland iets opsteken. Hoe betrek je bijvoorbeeld bewoners op een goede manier bij je park? Waar loop je op praktisch gebied tegenaan, zoals de felle verlichting op windmolens in de nacht.

Foto: Riechelle van der Valk.

Bart Harleman: “Dit idee kwam bij jou vandaan en ik was daar meteen enthousiast over. Ik houd van ideeën die vernieuwend zijn. Bovendien sprak het mij aan om hiermee te leren van fouten uit het verleden, zodat andere provincies daarvan kunnen leren. Het is een heel andere insteek dan: kijk eens hoe goed we het hier doen. Ik vond dit een super origineel idee van je, erg goed bedacht. Sterker nog: ik was een beetje jaloers dat ik het niet zelf bedacht had.”

Ook gedeputeerde Jop Fackeldey was na een lichte aarzeling erg enthousiast over het idee. “Hij moest heel even over zijn eigen schaduw heen stappen, maar dit kostte hem maar een minuutje. Op WindDay heeft hij ook tijdens zijn plenaire speech melding gemaakt van de interviews en vervolgens kwamen allemaal mensen bij onze stand vragen om deze interviews die we hadden gebundeld tot een boekje. Zo kwamen de verhalen ook meteen bij de juiste doelgroep terecht.”

Speech van voormalige gedeputeerde Jop Fackeldey tijdens WindDay.

Verhalen gedeeld met de doelgroep
Deze serie breidde zich in het afgelopen jaar steeds meer uit. De verhalen werden gedeeld via de Facebookpagina en LinkedIn van de provincie. En dus ook uitgedeeld als boekje op WindDay. “Ik heb deze interviews ook gedeeld met een groep communicatieadviseurs die zich bezighoudt met de RESSEN in Nederland (RES staat voor Regionale Energie Strategie red.)  Ze waren daar erg enthousiast over. Zelf werk ik al bijna acht jaar bij de provincie en zelfs ik haal nog dingen uit de verhalen. Windenergie is complexer dan mensen denken. Ik had niet de aanname dat het hier in Flevoland allemaal soepeltjes verliep en dat er geen weerstand was, maar door het nu te horen via de verhalen van echte mensen die er bij betrokken waren uit verschillende hoeken denk ik dat we een ook genuanceerd beeld laten zien van de ontstaansgeschiedenis van windenergie in Flevoland. Ik vind het een topproduct, zowel qua vorm als inhoud.”

De interviews #durftefalen lees je hier

De provincie Flevoland was dit jaar host van het evenement in Aviodrome in Lelystad. Hiervoor was de provincie ook aanwezig met een stand op het evenement en gedeputeerde Jop Fackeldey hield een speech tijdens de opening van het event. Deze editie van het evenement werd georganiseerd door Euroforum. Bart en ik hadden hierover goed contact met de organisatie.

Hier zie je de aftermovie van deze dag:

Dit hield in dat wij ook de excursie moesten organiseren en dit viel ook onder mijn takenpakket. Wij wilden met deze excursie zoveel mogelijk laten zien van windenergie in de provincie en de relatie leggen met de impact op de natuur en de omgeving. De excursie ging uiteindelijk per bus langs het Windexperience Centre 11 Beaufort, daarna naar Urk voor een discussie over visserij en wind en een lunch, uiteraard met vis. De reis werd daarna vervolgd naar het gesloten distributiesysteem van Ventolines en Windplan Groen om te eindigen op het Provinciehuis. Het was een mooie dag met een goede opkomst. “Het was een inhoudelijke en toffe excursie. Dat hoorden we ook terug van de deelnemers. Die kwamen overigens uit diverse hoeken: natuurlijk uit de windsector, maar ook van de GGD tot Tata Steel.”

Bekijk de video om een indruk te krijgen van de excursie.

Ik kijk zelf terug op een mooie, interessante en leerzame opdracht waarin ik op een prettige manier heb samengewerkt. Gelukkig is dat gevoel wat betreft Bart Harleman ook wederzijds.

“De samenwerking is mij heel goed bevallen. Ik denk dat wij, met beiden een achtergrond in de journalistiek op dezelfde, resultaatgerichte manier werken en denken. Er is eigenlijk geen moment geweest dat we het niet met elkaar eens waren. Dat vond ik heel prettig in de samenwerking. Het voelde vanaf het begin af aan heel erg makkelijk. Ook om duidelijke afspraken met je te maken. Uit ons wekelijkse overleg haalde je punten waarmee je vervolgens aan de slag ging en dan had je de week erop alweer vervolgstappen gemaakt. Dat was een heel natuurlijke manier van werken en dat vond ik prettig.”

Bart schreef ook een aanbeveling op LinkedIn.