Met Simon de Wilde en Puck ‘t Hart (vormgeving) maak ik een glossy over Overvecht. Dit blad, dat verschijnt in september 2020, moet een positief beeld schetsen van de wijk Overvecht. Wij maken dit blad met onder andere subsidie van de gemeente Utrecht. Ik verzorg artikelen en interviews voor het blad. Simon, Puck en ik hebben zelf het initiatief genomen om dit blad te maken, omdat wij geloven da het imago van de wijk Overvecht niet strookt met de dagelijkse realiteit.