Lesgeven

Lesgeven was een lang gekoesterde wens. Het contact met leerlingen, kennis overbrengen leek mij erg leuk en uitdagend. Nadat ik freelancer was geworden, besloot ik mij nog meer te verdiepen in de mogelijkheden. Inmiddels sta ik met veel plezier voor de klas.

In het schooljaar 2016 ben ik begonnen als docent Nederlands aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben verantwoordelijk voor de invulling van het programma van Nederlands voor de deeltijdstudenten van de opleiding HBO ICT. Ik ontwikkel het lesprogramma en verzorg werkcolleges.

Vanaf september 2017 doceer ik ook copywriting aan de HvA. Ik geef het vak Tekst en Context, waarbij studenten aan het einde van de collegereeks een zelf gemaakte website presenteren voor een zzp’er of start-up.

Bij de opleiding Human Resource Management aan de HU gaf ik afgelopen twee jaar werkcolleges taalvaardigheid aan eerstejaarsstudenten.